Yhteystiedot

Hamulan Erämiesten puheenjohtaja:

Ari Nuutinen

e-mail: pj.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 834 4732

Sihteeri/rahastonhoitaja:

Jaana Pellikka

e-mail: sihteeri.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 5383086

Hamulan Erämiehet tilinumero:

FI34 5128 0620 0083 22

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:41987 kpl

Kesäkokouksen päätetyt kiintiöt ja muuta tärkeää:

1.Teerikiintiö, kaksi urosteertä

2.metso rauhoitettu

3.jänikselle ei rajoituksia

4.vieraskortti maksetaan suoraan seuran tilille

5.viidellä pisteellä pienpetokilpailusta saa yhden lisäteeren luvan (uros)

6.Pienpedoista kilpailussa 2 pistettä / kaikki pedot

7.Riistalaskentaan osallistumisesta saa 2 pistettä

8.Pisteet lasketaan kesäkokouksesta seuraavan vuoden kesäkokoukseen

9.Kaikkien jäsenten toivotaan liittyvän Hamulan Erämiesten Whatsapp-ryhmään

-riistakolmiolaskenta pidettiin 6.8.2019. Osallistujia oli mukana 13 henkilöä. Seura kiittää osallistujia.

Kesäkokouksessa 2018 päätettyä

Rauhoitukset ja kiintiöt:

1. Metso on rauhoitettu seuran alueella

2. Metsäkauriin  osalta aikaisempi käytäntö jatkuu, eli maanomistajan on sallittua metsästää kaurista omalta maaltaan, joka kuuluu seuran alueeseen. Edelleen maanomistaja voi valtuuttaa seuran jäsenen metsästämään kaurista mailtaan. Muutoin kauris rauhoitettu.

3. Teerikiintiö: yksi urosteeri jäsentä kohden.

Huom 1: Keräämällä metsästysvuoden aikana 5 pistettä pienpedoista (ks. pienpetokilpailu ja sen pisteytys) jäsen saa yhden urosteeren lisää henkilökohtaiseen kiintiöönsä. Edellytyksenä asianmukaiset saalisilmoitukset sihteerille.

Huom 2: Osallistumalla ensi kesän kolmiolaskentoihin ja seuraavaa syksyä varten 2 lisäpistettä.  

4. Vahinkoeläimet: pienpetokilpailuperinnettä jatketaan. Huom: muistathan, että sihteeriltä ja petovastaavalta voi edelleenkin tiedustella loukkuja pienpetopyyntiä varten. Jatkossa kilpailuun voi ilmoittaa myös Puukylän hirviseurueen /Keiteleen eteläpään alueelta pyydettyjä pientpetoja.

5.Suurpedot: seura on mukana karhujahdin yhteisluvassa. Katso asiasta tarkemmin karhun metsästyksen otsikkopalkista.

6.Seura suosittelee suosimaan rusakon metsästystä suhteessa metsäjänikseen.

Muuta muistettavaa / tiedotettavaa:

Ensi kesänä riistokolmiolaskennat pyritään järjestämään arki-iltana. Sen toivotaan mahdollistavan mahdollisimman monelle osallistumisen laskentoihin.

Koirien harjoittamiseen liittyen: pienriistalle tarkoitettuja koiria on harjoitettava vain pienriistalle tarkoitetulla alueelle. Koirien kytkennästä on huolehdittava siten kuin laki edellyttää. 

Riistapeltoihin liittyen nuolukiviä ja siemeniä saa edelleen sihteeriltä. Mahdolliset toivomukset siemeniin liittyen hyvissä ajoin sihteerille. 

---                                                                                                                     

Huom:

1) seuran organisoimassa suurpetojahdissa ulkopuolisilta ei edellytetä maksujen suorittamista.

2) Pienpetometsästys on maksutonta, mutta mukana tulee olla seuran jäsen esim. koirilla metsästettäessä.

3) Loukku- ja rautapyynti on mahdollista maanomistajan luvalla ilman jäsenen läsnäoloa.

---

             

Muistakaa saalisilmoitukset sihteerille! 

Ilmoitukset on kätevintä tehdä joko sähköpostilla tai soittamalla suoraan sihteerille tai pienpetojen osalta petovastaavalle. 

Vierasluvat hankitaan maksamalla luvan hinta seuran tilille. 


Talvikokouksessa 2018 päätettyä

Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Ne ovat:

-jäsenmaksu: 35 €   (Metsästäjäliiton keskitetty sähköinen jäsenlaskutus)  

      -muistathan maksaa jäsenmaksun, vaikka et jonain vuonna metsästäisikään               

-seuraan liittyminen: 150 €                                                                                

-kannattajajäsen: 20 €  

-kertakaikkinen kannattajajäsen: 200 €

-vuorakausimaksu vieraalta 10 € (Saalis menee isännän kiintiöstä ja seuran jäsenen on oltava mukana metsästämässä)                                                                              

-seuran ulkopuolisen kausimetsästysmaksu: 90 €

(kausimetsästäjällä on oma kiintiö, seuran jäsen oltava mukana metsällä) 

---

                                           

Vierasluvat voi maksaa seuran tilille:
Hamulan Erämiehet,
OP FI34 5128 0620 0083 22
---
Uuden johtokunnan kokoonpano:
Jarmo Huttunen
Jari Ikäläinen
Kari Jauhiainen
Pekka Jäntti
Ari Nuutinen
Heikki Pellikka (rahastonhoitaja)
Simo Pulkkinen
Marko Winter (pj)
---
Seura kiittää johtokunnan jäsenyydestä luopuneita Ville Raatikaista ja Yrjö Roivaista heidän ansiokkaasta työstään seuran eteen.
---
Uuden johtokunnan vastuualueet täsmentyvät seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
---
Muuta tiedotettavaa:
Pienpetokilpailun voittaja Janne Riikonen, jonka saalis oli yksi kettu ja kolme supia. Onnittelut voittajalle ja kiitos kaikille osallistuneille! Saalisilmoituksia tuli usealta kilpailijalta ja kilpailusta on muodostunut jo perinne.
---
Kilpailu järjestetään tänäkin vuonna - osallistuthan kilpailuun ja teet sitenarvokasta riistanhoitotyötä! Säännät pisteytyksineen löydät sivustolta ajankohtaista-osiosta.
---
Seuralle on tulossa kilpailu, joka on avoin kaikille seuran jäsenten omistamille koirille. Seuraa tiedottamista asian suhteen. Nopein väylä on useimmiten seuran Facebook-ryhmä, johon pääsee mukaan esim. ilmoittamalla halukkuudestaan Facebookin välityksellä jollekin jo ryhmässä olevalle tai suoraan pj:lle tai sihteerille.
---
Valokuvakilpailuun ilmoitetut kuvaan siirretään lähiaikona Facebook-ryhmään, jossa niitä voi käydä äänestämässä.

---------------------------------------------------------------------------------------

Erämiehet Facebookissa: 

Hamulan Erämiesten oma Facebook-ryhmä löytyy osoitteesta: 

https://www.facebook.com/groups/hamuera/

--- 

 HISTORIAN HAVINAA:

(Asiakirjojen selaamiseen sinulla tulee olla PDF -tiedostojen lukemiseen soveltuva ohjelma kuten Adobe Reader tms. asennettuna koneellesi.)