Yhteystiedot

Hamulan Erämiesten puheenjohtaja:

Marko Winter

e-mail: pj.eramiehet (at) gmail.com

puh: 044 7854820

Sihteeri/rahastonhoitaja:

Heikki Pellikka

e-mail: sihteeri.eramiehet (at) gmail.com

puh: 045 3248013

Hamulan Erämiehet tilinumero:

FI34 5128 0620 0083 22

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:23891 kpl

Talvikokouksessa 2018 päätettyä

Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Ne ovat:

-jäsenmaksu: 35 €   (Metsästäjäliiton keskitetty sähköinen jäsenlaskutus)  

      -muistathan maksaa jäsenmaksun, vaikka et jonain vuonna metsästäisikään               

-seuraan liittyminen: 150 €                                                                                

-kannattajajäsen: 20 €  

-kertakaikkinen kannattajajäsen: 200 €

-vuorakausimaksu vieraalta 10 € (Saalis menee isännän kiintiöstä ja seuran jäsenen on oltava mukana metsästämässä)                                                                              

-seuran ulkopuolisen kausimetsästysmaksu: 90 €

(kausimetsästäjällä on oma kiintiö, seuran jäsen oltava mukana metsällä) 

---

                                           

Vierasluvat voi maksaa seuran tilille:
Hamulan Erämiehet,
OP FI34 5128 0620 0083 22
---
Uuden johtokunnan kokoonpano:
Jarmo Huttunen
Jari Ikäläinen
Kari Jauhiainen
Pekka Jäntti
Ari Nuutinen
Heikki Pellikka (rahastonhoitaja)
Simo Pulkkinen
Marko Winter (pj)
---
Seura kiittää johtokunnan jäsenyydestä luopuneita Ville Raatikaista ja Yrjö Roivaista heidän ansiokkaasta työstään seuran eteen.
---
Uuden johtokunnan vastuualueet täsmentyvät seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
---
Muuta tiedotettavaa:
Pienpetokilpailun voittaja Janne Riikonen, jonka saalis oli yksi kettu ja kolme supia. Onnittelut voittajalle ja kiitos kaikille osallistuneille! Saalisilmoituksia tuli usealta kilpailijalta ja kilpailusta on muodostunut jo perinne.
---
Kilpailu järjestetään tänäkin vuonna - osallistuthan kilpailuun ja teet sitenarvokasta riistanhoitotyötä! Säännät pisteytyksineen löydät sivustolta ajankohtaista-osiosta.
---
Seuralle on tulossa kilpailu, joka on avoin kaikille seuran jäsenten omistamille koirille. Seuraa tiedottamista asian suhteen. Nopein väylä on useimmiten seuran Facebook-ryhmä, johon pääsee mukaan esim. ilmoittamalla halukkuudestaan Facebookin välityksellä jollekin jo ryhmässä olevalle tai suoraan pj:lle tai sihteerille.
---
Valokuvakilpailuun ilmoitetut kuvaan siirretään lähiaikona Facebook-ryhmään, jossa niitä voi käydä äänestämässä.
---

Kesäkokouksessa 2017 päätettyä

Rauhoitukset ja kiintiöt:

1. Metso rauhoitettu seuran alueella

2. Metsäkauriin aikaisempi käytäntö jatkuu, eli maanomistajan on sallittua metsästää kaurista omalta maaltaan, joka kuuluu seuran alueeseen. Edelleen maanomistaja voi valtuuttaa seuran jäsenen metsästämään kaurista mailtaan. Muutoin kauris rauhoitettu.

3. Teerikiintiö: yksi urosteeri jäsentä kohden.

Huom: Keräämällä metsästysvuoden aikana 5 pistettä pienpedoista (ks. pienpetokilpailu ja sen pisteytys) jäsen saa yhden urosteeren lisää henkilökohtaiseen kiintiöönsä. Edellytyksenä asianmukaiset saalisilmoitukset sihteerille.

4. Vahinkoeläimet: pienpetokilpailuperinnettä jatketaan. Katso tarkemmin pienpetoihin liittyvää ohjeistusta jäsenasiat-palkin alta (mm. koirat/loukut). Huom: sihteeriltä voi edelleenkin tiedustella loukkuja pienpetopyyntiä varten.

5.Suurpedot: seura on mukana karhujahdin yhteisluvassa. Katso asiasta tarkemmin karhun metsästyksen otsikkopalkista.

6. Koirien harjoittamiseen liittyen: pienriistalle tarkoitettuja koiria on harjoitettava vain pienriistalle tarkoitetulla alueelle. Koiran kytkennästä huolehdittava siten kuin laki edellyttää. Kaikki yhteisöjen pyytämät luvat koirien harjoittamiseen hyväksyttiin.

7. Riistapeltoihin liittyen nuolukiviä ja siemeniä saa edelleen sihteeriltä. Mahdolliset toivomukset siemeniin liittyen hyvissä ajoin sihteerille. 

Muuta: VALOKUVAKILPAILU. Kilpailuaika päättyy helmikuun lopussa. Kuvia voi lähettää sihteerille tai pj:lle.

---                                                                                                                     

Huom:

1) seuran organisoimassa suurpetojahdissa ulkopuolisilta ei edellytetä maksujen suorittamista.

2) Pienpetometsästys on maksutonta, mutta mukana tulee olla seuran jäsen esim. koirilla metsästettäessä.

3) Loukku- ja rautapyynti on mahdollista maanomistajan luvalla ilman jäsenen läsnäoloa.

4) Maanomistajan mukana maanomistajan omilla mailla metsästävältä vieraalta ei edellytetä vuorokausimaksun suorittamista. Vieraan saalis vähennetään isännän kiintiöstä.   

---

             

Muistakaa saalisilmoitukset sihteerille!

Ilmoituksia on tullut harvanlaisesti ja kyseessä on tärkeä säännöissä määritelty velvoite jäsenille.

Ilmoitukset on kätevintä tehdä joko sähköpostilla tai soittamalla suoraan sihteerille. Sihteerin yhteystiedot löytyy yhteystiedot otsikon alta.

Riistapeltoihin siemeniä ja nuolukiviä voi tiedustella sihteeriltä. Samoin loukkuja pienpetojen pyyntiin.

---------------------------------------------------------------------------------------

Erämiehet Facebookissa: 

Hamulan Erämiesten oma Facebook-ryhmä löytyy osoitteesta: 

https://www.facebook.com/groups/hamuera/

--- 

 HISTORIAN HAVINAA:

(Asiakirjojen selaamiseen sinulla tulee olla PDF -tiedostojen lukemiseen soveltuva ohjelma kuten Adobe Reader tms. asennettuna koneellesi.)