Yhteystiedot

Hamulan Erämiesten puheenjohtaja:

Ari Nuutinen

e-mail: pj.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 834 4732

Sihteeri/rahastonhoitaja:

Jaana Pellikka

e-mail: sihteeri.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 5383086

Hamulan Erämiehet tilinumero:

FI34 5128 0620 0083 22

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:41982 kpl

Ilveksen metsästys

lynx-414730_960_720.jpg

Päivitys:

Ilvesjahti 2017-2018 yhteislupasäännöt:

----

Ohessa seurojen yhteispalaverissa sovitut ilveksen metsästyksen ohjeet yhteislupa-alueelle. Seuran jäsenten edellytetään lukevan ohjeet huolellisesti ja sitoutumaan niiden noudattamiseen.

ILVEKSEN METSÄSTYKSEN YHDESSÄ SOVITUT OHJEET 2017 – 2018 YHTEISLUPA /KEITELE 

Metsästyksen säännöt 2017 - 2018

 • Vuonna 2016 Keiteleellä on käytössä 1 kpl ilveslupia (Yhteislupa)
 • Metsästäjä, joka kaataa ilveksen, sitoutuu suorittamaan ilveksen lupamaksua vastaavan summan luvanhaltija Tommi Paanaselle (Pahkakylän eränkävijät ry) hänen osoittamalleen tilille
 • Metsästyksen valtakirja tulee olla allekirjoitettuna jokaisen seuran osalta ennen metsästyksen aloitusta.
 • Vain yhteisluvassa olevilla seuroilla / seurueilla ja heidän jäsenillään on oikeus osallistua jahtiin

Yhdyshenkilö

Jokaisesta seurueesta on oltava yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö toimii metsästyksenjohtajana oman seuransa alueella, ellei seura nimeä erikseen johtajaa tai mikäli luvan haltija ei toimi metsästyksenjohtajana. Yhdyshenkilöksi sopii metsästäjä:


- joka tuntee metsästysalueensa rajat ja alueen luvallisuuden
- joka voi antaa vastuun seuransa jäsenelle järjestää passit ja metsästyksen kulusta   huolehtimisen
- jolla on toimiva sähköpostiosoite, johon luvanhaltija on voinut toimittaa nämä ohjeet 
 
 • Metsästysaseena on haulikko. Haulikoko maksimi 5.2 mm. Perusteena turvallisuus. Luotiasetta voi käyttää vain metsästyksenjohtajan luvalla.
 • Metsästys alkaa 1.12.2017.
 • Metsästysvaatetuksen tulee olla turvallisuuden lisäämiseksi hirviasetuksen mukainen päähineen osalta (=oranssi päähine)
 • Radiopuhelimen käyttö on suositeltavaa, VHF-kanavana käytetään numeroa yksi (1)
 • Jokainen seura tai seurue huolehtii, että alueet, joilla metsästetään, ovat luvalliset. Yhdyshenkilö vastaa passeista. 
 • Metsästys suoritetaan yhteismetsästyksenä ainakin aluksi vain viikonloppuisin.
 • Kun ilves on motitettu, tiedotetaan alueella olevasta ilveksestä luvan haltijalle TOMMI PAANASELLE puh: 044-9980235. Ilmoittaja toimii metsästyksen ajan seuran yhdyshenkilönä.

Tiedottaminen

 • Tiedottaminen tapahtuu tekstiviestipalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet ovat näiden sääntöjen lopussa.
 • Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista yhteisluvalla tapahtuvan ilveksen metsästyksen säännöistä ja allekirjoituksellaan vahvistamaan sen. Tekstiviestipalvelun tilaaminen vastaa allekirjoittamista.
 • Viestipalvelun tilaaminen on samalla sääntöjen kuittaus ja antaa oikeuden osallistua metsästykseen.
 • Henkilö, joka ei ole kuitannut sääntöjä, ei ole oikeutettu osallistumaan metsästykseen.

 • Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä pyyntilupa käytettävissä.
 • Ilveksen liikkeistä ollaan yhteydessä naapuriseurojen kanssa.
 • Kunkin seuran alueella toimitaan ko. alueen sääntöjen mukaan.
 • Metsästäjillä voi olla henkilökohtaisia vieraita edustamansa metsästysseuran alueella. Kutsuja vastaa vieraastaan.
 • Vieraan tuova henkilö vastaa, että vieras on tutustunut sääntöihin ja hyväksynyt ne tekstiviestipalvelun kautta. 

Saaliinjako

 • Ilves kuuluu seuralle, jonka alueella se on kaadettu. Seura päättää sisäisesti esim. siitä, kuuluuko ilves ampujalle ja mikä on mahdollisen koiramiehen rooli.
 • Kaupallinen metsästys on kielletty.
 • Saalin jako sovitaan ennen jahtia ja varmistetaan läsnä oleville. 
 • Saaliin jälkikäsittely kustannuksineen ja velvoitteineen kuuluu saajalle.

 

Muuta         

 • Näihin sääntöihin voi seurojen edustajien vuosittainen kokous tehdä muutoksia.

-------------------------------------------------------------------------------

OHJE ILVEKSEN METSÄSTYKSEN VIESTIPALVELUSTA

 

 • Liittymällä tekstiviestipalveluun saat reaaliajassa tiedon käytössä olevasta ilveksen pyyntiluvasta Keiteleen yhteisluvan alueella. Palveluun voi liittyä 1.11.2017 alkaen.
 • Palvelun hinta veloitetaan puhelinlaskussasi.

 

1. Metsästäjä liittyy palveluun lähettämällä viestin PETO ILVES numeroon 16130
2. Erillistä vahvistusviestiä ei tarvita.
3. Palvelun hinta on 5,00 euroa, sis. alv 24 %.

 

 

LUPA-ALUEEN JOHTAJA: Tommi Paananen, Kaatoilmoitus puh. 044-9980235

------------------------------------------------------------------------------