Yhteystiedot

Hamulan Erämiesten puheenjohtaja:

Ari Nuutinen

e-mail: pj.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 834 4732

Sihteeri/rahastonhoitaja:

Jaana Pellikka

e-mail: sihteeri.eramiehet (at) gmail.com

puh: 040 5383086

Hamulan Erämiehet tilinumero:

FI34 5128 0620 0083 22

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:41980 kpl

Karhun metsästys

bear-422682_640.jpg

Tälle alasivulle tulee tietoa karhun metsästyksestä.

---

KARHUJAHTI

Olemme seurana mukana Keiteleen - Pielaveden -Tervon - Vesannon ja Viitasaaren yhteislupa-alueessa (kaksi poikkeuslupaa kannanhoidolliseen metsästämiseen).

---

Ilmoittautuminen tämän vuoden jahtiin ja säännöt löytyvät oheisesta osoitteesta: 

https://karhujahti.weebly.com/

 

---

Tutustu vuoden 2018 sääntöihin huolellisesti ja huomioi kaksivaiheinen ilmoittautuminen. Ilmoittaumista on uudistettu vuodesta 2017 siten, että uudistetun lain vaatima metsästäjäluettelo saadaan luontevasti tehtyä käytössä olevan nettilomakkeen avulla.

Huomioi myös tekstiviestipalvelun uudistunut numero (16130).

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisen suhteen tai tarvitset neuvoja, niin ole yhteydessä seuraan.

---


.

.

.

.

.

VUODEN 2017 JAHTI:

Päivitystä:

Pellot ja riistapellot ovat herättäneet kysymyksiä.

Ohessa mukaeltuna ravintohoukuttimiin liittyen Sauli Härkösen (Riistakeskus) linjauksia asiasta:

Karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu


Nurmipelloksi maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään nurmiheiniä ja nurmipalkokasveja viljeltävät pellot. Nurmiheiniä ovat timotei, nurminata, koiranheinä ja englanninraiheinä. Nurmipalkokasveja ovat mm. puna-apila, alsikeapila, valkoapila, sinimailanen ja vuohenherne. Huomioitavaa, että nurmiheinien osalta lista on kattava, nurmipalkokasvien osalta ei.

Lain perustelujen mukaan karhun jäljityksen saisi aloittaa sekä karhun saisi ajaa liikkeelle myös viljellyltä pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Jos pellolle olisi sadonkorjuun jälkeen kuitenkin jäänyt osa sadosta lakoon tai korjaamatta siten, että se ilmeisesti houkuttelee karhua, olisi tällainen pelto tai pellon osa tulkittava sellaiseksi, jolta sato on korjaamatta. Eli tuo viimeinen perustelu tarkoittanee sitä, että karhua ei saisi ampua tällaiselle pellolle, mutta jäljitys ja liikkeelle ajo olisi mahdollista.

 
Tukikelpoiset riistalaitumet ja pienialaiset riistapellot tulkitaan lain perustelujen mukaan siten, että ne voitaisiin tulkita viljeltävän myös karhunmetsästystarkoituksessa. Tällöin ei saisi ampua pellolle, jolta sato on korjaamatta. Niitä ei saisi hyödyntää karhun metsästyksessä siten, että karhu totutetaan käymään pellolla, metsästys aloitetaan tällaiselta pellolta tai metsästetään karhun kulkureitillä tällaisen pellon lähiympäristössä.

Tosin maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään, että karhun ampuminen välittömästi pellon ulkopuolelle, mukaan lukien riistapelto, olisi sallittua riippumatta siitä, onko pellolla oleva sato korjattu tai ei.

Selkeintä on viestiä metsästäjille, ettei riistapeltoa tule hyödyntää metsästyksessä, koska on riski, että riistapellon hyödyntäminen karhun metsästyksessä voidaan tulkita kielletyksi ravintohoukuttimen käyttämiseksi ja siten rikokseksi.

Päivitystä:

Kuopion Armoria antaa 20 % alennuksen metsästys- ja harjoituspatruunoista karhujahtiin yhteislupa-alueella osallistuville. Alennuksen saa näyttämällä viestipalveluun tulleen tarjousviestin. Tarkemmat tiedot viestissä.

---

OHJE KARHUN METSÄSTYKSEN VIESTIPALVELUSTA

 

  • Liittymällä tekstiviestipalveluun saat reaaliajassa tiedon käytössä olevasta karhuluvasta Keitele-Viitasaari-Vesanto-Pielaveden yhteislupa-alueella. Palveluun voi liittyä 5.8.2017 alkaen.
  • Palvelun hinta veloitetaan puhelinlaskussasi.

 

1. Metsästäjä liittyy palveluun lähettämällä viestin PETO KARHU numeroon 173172
2. Erillistä vahvistusviestiä ei tarvita.
3. Palvelun hinta on 5,00 euroa, sis. alv 24 %.
HUOM: jos käytössäsi on työpuhelin tai muu sellainen puhelin, jossa maksulliset palvelunumerot on estetty, niin ole yhteydessä keitele (at) rhy.riista.fi tai pj.eramiehet (at) gmail.com, niin saat  vaihtoehtoiset ohjeet liittymisestä palveluun. Varaudu tällöin mahdolliseen muutaman päivän viiveeseen.

 

LUPA-ALUEEN JOHTAJA: Harri Savenius. Puh: 040 1670777

HUOMIOITAVAA KARHUN METSÄSTYKSEN VIESTIPALVELUSTA

  • Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista metsästyksen säännöistä ja allekirjoituksellaan vahvistamaan sen. Tekstiviestipalvelun tilaaminen vastaa karhun metsästyksen sääntöjen allekirjoittamista.
  • Viestipalvelun tilaaminen on näin ollen samalla sääntöjen kuittaus ja antaa oikeuden osallistua metsästykseen.
  • Henkilö, joka ei kuitannut sääntöjä, ei ole oikeutettu osallistumaan metsästykseen.

-----

Keitele-Viitasaari-Vesanto-Pielavesi KARHU YHTEISLUPA

2017 YHTEISLUPASÄÄNNÖT 

1 § YHTEISLUVAN OSAKKAAT JA LUPAAN OSALLISTUJAT

Tämän karhunmetsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet metsästysseurat ja seurueet, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Samalla yhteislupaan ilmoittautuneet seurat/seurueet ovat valtuuttaneet muodostamaan yhteisluvan ja hakemaan yhteisen poikkeusluvan. Myönnetyn poikkeusluvan käyttämisestä olemme sopineet seuraavaa: Yhteisluvalla on oikeus metsästää valtakirjoissa mainituilla metsästysseuroilla, metsästysseurueilla, yksityishenkilöillä.

2 § PYYNTILUVAT JA MUUT ASIAKIRJAT 

Luvansaaja toimittaa lupaosakkaille kopion pyyntiluvasta. 

3 § METSÄSTÄMINEN 

Seurat etsivät jälkiä ja havainnoivat omilla alueillaan. Metsästys tapahtuu yhteisjahtina. Lupa pyydetään luvanhaltijalta (Harri Savenius puh: 040 1670 777). 
Yhteislupa ei anna oikeutta ilman suostumusta mennä etsimään jälkiä ja metsästämään toisen alueelle.
Yhteisjahdeissa metsästyksen johtajana toimii joko luvanhaltija tai alueen metsästysoikeuden haltijan (seuran) nimeämä metsästyksen johtaja luvanhaltijan antamien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. 
Kun metsästyspäätös on tehty, niin kutsu lähetetään tekstiviestipalvelun kautta jokaiselle siihen kirjautuneelle metsästäjälle suoraan (HUOM ! ks. kirjautumisohje). Kutsussa ilmoitetaan kokoontumispaikka ja –aika (1,5 tuntia). 
VHF-puhelimen käyttö on pakollinen metsästykseen osallistuville, kanava 1. 
Karhunmetsästykseen käytetään toimiviksi todettuja koiria. Luvanhaltija laatii luettelon karhunmetsästykseen käytettävistä koirista. 
JAHDIN TULOS ILMOITETAAN VÄLITTÖMÄSTI LUVANHALTIJALLE. 
Metsästyslupa voi olla aika-rajattu. 

4 § YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU

 • Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta (metsästysoikeus tai -lupa, ampumakoe, ase, patruunat, metsästyskortti, koiran rabies-rokote).
 • Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta ja seuraamuksista (turvallisuus, MA 13, 24 ja 25 §:n rajoitukset mm. emä ja pennut, pellolta ampuminen). 
• Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen säännöistä. 
• Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä pyyntilupa käytettävissä. 
• Luvanhaltija vastaa mahdollisen haavoittuneen karhun vaatimista toimenpiteistä, mahdollinen muu metsästyksen johtaja ilmoittaa luvanhaltijalle välittömästi tilanteesta.
 • Turvallisuussyistä käytetään värikkäitä vaatekappaleita (päähine, liivi) hirvenmetsästyksen tapaan. 
 • Karhun houkutukseen käytettävät haaskat kielletty. 

5 § YHTEISLUPAAN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 

Jokainen karhunmetsästykseen osallistuva ilmoittautuu metsästykseen liittymällä tekstiviestipalveluun. 
Ohjeet liittymisestä sekä karhumetsästyksen säännöt metsästäjä saa seuran yhteyshenkilöltä. 
Liittymällä tekstiviestipalveluun jokainen metsästäjä hyväksyy karhunmetsästyksen säännöt. 
Ilman palveluun liittymistä ei ole oikeutta osallistua karhunmetsästykseen. 
Vain luvanhaltija tiedottaa tiedotusvälineille yhteisluvalla tapahtuvasta karhunmetsästyksestä (etenkin mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa). 

6 § YHTEYDENPITO 

Yhteydenpito tapahtuu yhdyshenkilöiden kautta. 
Luvanhaltijalle ilmoitetaan mahdollisista ongelmatilanteista. 
Seurat/seurueet ilmoittavat seuran yhdyshenkilöiden nimet yhteystietoineen luvanhaltijalle. 

7 § KAATOILMOITUS 

Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua luvanhaltijalle. 
Kaataja tekee ilmoituksen oma riista palveluun. 

8 § SAALIINJAKO 

Saaliin jako sovitaan ennen metsästyksen aloittamista epäselvyyksien ennaltaehkäisemiseksi. 
Karhunkaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä.
Ampuja menettää oikeutensa kaatoon mikäli karhua ei saada kaadettua vuorokauden kuluessa,tällöin karhunkaataja on lopetuslaukauksen ampunut henkilö.
Kallo ja nahka (ja mahdollinen siitinluu) kuuluvat ampujalle ja alueen seuralle. Näistä ensimmäisenä valitsee ampuja, toisena seura ja kolmantena taas ampuja.
Kiistakysymykset ratkaisee luvanhaltija ja ko. päivän metsästyksenjohtaja. 
Fileet ampujalle ja koiranohjaajalle, ulkofileet luvanhaltijalle, loppu lihat peijaisiin. 
Lihaa tai ruhon osia ei saa ottaa (eikä antaa koirille) ennen trikiinitestausta. 

9 § KUSTANNUSTEN JAKO 

• 15 €/seura/vuosi maksetaan tilille FI19 55100020035756
• eräpäivä 15.8.2017, maksun tiedoissa tulee olla seuran nimi